สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558

838      3,388
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรื่อง จากปก :The Xvolution : เกมกระดาน ความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ ไทยสารคดี วิทยาศาสตร์ : กลไก แห่งความรักในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :ผลงาน สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทยสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยช่วยลดไขมันในเลือดและตับหน้าต่าง ข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :นักวิจัยญี่ปุ่นชี้ เสียงดนตรีช่วยเพิ่มความประทับใจในวันแรกพบได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาระวิทย์, sarawit, emagazine
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1939-sarawit-23
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80734
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. (2561). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80734. (12 มกราคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จุมพล เหมะคีรินทร์. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80734.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ไม่พบข้อมูลการรีวิว