สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลผลงาน

  150      254     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 23 , เดือน กุมภาพันธ์ 2558
คำอธิบาย :  เรื่อง จากปก :
The Xvolution : เกมกระดาน ความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ ไทย
สารคดี วิทยาศาสตร์ : กลไก แห่งความรักในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
ผลงาน สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย
สารสกัดจากดอกเก๊กฮวยช่วยลดไขมันในเลือดและตับ
หน้าต่าง ข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
นักวิจัยญี่ปุ่นชี้ เสียงดนตรีช่วยเพิ่มความประทับใจในวันแรกพบได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุมพล เหมะคีรินทร์
คำสำคัญ :   emagazine, sarawit, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/th/emagazine/1939-sarawit-23
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.97 MB)