ลีลาวดี

823      1,339
 
Creative Commons License
ลีลาวดี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลีลาวดี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ลีลาวดี เป็นดอกไม้มีกลิ่นหอม มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น จำปา จำปาลาว จำปาขอม เดิมเรียกว่า ลั่นทม หรือ ระทม ดูไม่เป็นมงคล จืงเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดี ดอกลั่นทมยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาว โดยเรียกว่า "ดอกจำปา" และพบได้มากบริเวณทางขึ้นพระธาตุที่เมืองหลวงพระบาง สำหรับในประเทศไทยนั้นมักพบต้นลั่นทมตามธรรมชาติทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้, จำปาลาว, จำปาขอม, ลั่นทม, จำปา, ลีลาวดี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรัสวดี ดิษฐสกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://th.wikipedia.org/wiki/ลั่นทม
URL :
:
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). ลีลาวดี, 29 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80799
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). "ลีลาวดี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80799. (29 มกราคม 2561)
สุรัสวดี ดิษฐสกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล. "ลีลาวดี". 29 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80799.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลีลาวดี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว