การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer

1,699      869
 
Creative Commons License
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เอกสารคู่มือแนะนำการบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Bibliography, Reference, Citation, Zotero, OpenOffice.org, Writer, บรรณานุกรม, โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์, การอ้างอิง, รายการอ้างอิง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer, 17 สิงหาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/913
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/913. (17 สิงหาคม 2558)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer". 17 สิงหาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/913.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero และ OpenOffice.Writer

ไม่พบข้อมูลการรีวิว