บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  37,003
  4,455

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
585
ผู้เข้าชม
118,247
ดาวน์โหลด
74,835
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 37,003
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,465
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,808
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,785
ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,402

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc 2 พฤษภาคม 2565
คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 2 พฤษภาคม 2565
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0 2 พฤษภาคม 2565
พญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 37,003 4,455
2 คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,465 4,067
3 การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,808 1,137
4 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,785 757
5 ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,402 2,679
6 จอหนังกลางแปลง 1,399 812
7 Template PowerPoint ขนาด 16:9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,388 997
8 จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Moodle 1,137 1,071
9 ภาพดอกไม้ ที่ม่อนแจ่ม 957 1,002
10 Template PowerPoint ขนาด 4:3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 881 817