สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,663
  895

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไก่ป่า
คำอธิบาย :  Red Juglefowl หรือ ไก่ป่า
คำสำคัญ :   Red Junglefowl, ไก่ป่า, ไก่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 นกคอทับทิม, Siberian Rubythroat 74 94
2 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 81 115
3 นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird 83 103
4 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 84 119
5 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 86 100
6 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 88 82
7 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 94 95
8 KMlite วารสารด้านการจัดการความรู้ วว. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 94 141
9 นกกระจิ๊ดธรรมดา, Inornate Warbler 94 78
10 นกขุนทอง, Hill Myna 96 98