ร้าน Panya_Cactus_Home

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  28,230
  2,125

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ยิมโนคาไลเซียม คริสตาต้า (Gymnocalicium cristata)
คำอธิบาย :  ยิมโนคาริเซียม คริสตาต้า (Gymocalicium cristata) เป็นแคคตัสสกุลยิมโนคาริเซียม ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า กลีบเลี้ยงที่ไม่มีขน คนไทยจะเรียกสกุลนี้รวมๆกันว่า "ยิมโน"
คำสำคัญ :   cactus, แคคตัส, กระบองเพชร, ยิมโนคาริเซียม, Gymnocalicium, ยิมโนคาริเซียม คริสตาต้า, Gymnocalicium cristata
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ร้าน Panya_Cactus_Home
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
404
ผู้เข้าชม
248,576
ดาวน์โหลด
150,355
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ยิมโนคาไลเซียม คริสตาต้า (Gymnocalicium cristata) 28,230
สวนถาดแคคตัส 21,362
การเลี้ยงแคคตัส ตอนที่ 1 7,743
สวนถาดแคคตัส 6,630
ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae) 6,191

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic การเลี้ยงแคคตัส 21 มีนาคม 2563
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
สวนถาดแคคตัส 20 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล