สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,553
  377

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"
คำอธิบาย :  การทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ต้องใส่ใจดูแล ปล่อยไม่ได้เลย ที่สำคัญคือ ช่างสังเกต รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ ถ้าทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ .. สุจารี ธนสิริธนากร
คำสำคัญ :   เกษตร, เกษตรอินทรีย์, การเกษตร, เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สวนปันบุญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุจารี ธนสิริธนากร
เจ้าของผลงานร่วม :   วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
30
ผู้เข้าชม
9,168
ดาวน์โหลด
3,955
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\" 2,553
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 1,168
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 993
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 812
สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 512

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 512 กุมภาพันธ์ 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 511 มกราคม 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 510 ธันวาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 506 สิงหาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 502 เมษายน 2563 14 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563 244 80
12 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 501 เดือนมีนาคม 2563 173 54
13 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 48 ฉบับที่ 522 เดือนธันวาคม 2564 169 43
14 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 156 52
15 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 512 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 134 46
16 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 511 มกราคม 2564 126 46
17 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 513 เดือนมีนาคม 2564 122 32
18 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 519 เดือนเมษายน 2564 113 34
19 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 516 เดือนมิถุนายน 2564 111 42
20 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 515 เดือนพฤษภาคม 2564 110 32