ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,615
  6,698

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์
คำอธิบาย :  เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นที่พักแบบหมู่คณะ
คำสำคัญ :   ที่พัก, ที่พักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เรือนพักรับรองอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ที่พักในอ.ท่าศาลา, เรือนพักรับรองหมู่คณะ, Walailak Botanic Garden
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นันทพร ขันธศุหิรัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
300
ผู้เข้าชม
79,455
ดาวน์โหลด
75,586
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์ 7,615
ขนมขี้มัน 2,407
แกงส้มมังคุดคัด 2,322
การทำขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม 1,935
ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ 1,689

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ใบเสมาวัดเบิก 20 พฤษภาคม 2565
เรียนน้ำ 12 พฤษภาคม 2565
เรียน 12 พฤษภาคม 2565
อ้อดิบ 12 พฤษภาคม 2565
ถั่วลิสง 29 เมษายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล