ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,856
  6,768

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์
คำอธิบาย :  เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นที่พักแบบหมู่คณะ
คำสำคัญ :   ที่พัก, ที่พักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เรือนพักรับรองอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ที่พักในอ.ท่าศาลา, เรือนพักรับรองหมู่คณะ, Walailak Botanic Garden
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นันทพร ขันธศุหิรัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
328
ผู้เข้าชม
96,720
ดาวน์โหลด
83,207
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์ 8,856
แกงส้มมังคุดคัด 2,960
ขนมขี้มัน 2,597
การทำขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม 2,064
ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ 1,775

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หญ้าขี้เตรย หรือ หญ้าเจ้าชู้ 28 มิถุนายน 2565
หัวนา หรือ คันนา 28 มิถุนายน 2565
หวัน หรือ ดวงอาทิตย์ 28 มิถุนายน 2565
ผักจุ้ม หรือ ผักสด 28 มิถุนายน 2565
อั้งเล่า หรือ อั้งโล่ 28 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ม.วลัยลักษณ์_เรือนพักรับรองโครงการอุทยานพฤกษ์ศาสตร์ 8,856 6,768
2 ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง 1,705 5,121
3 ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ 1,775 4,191
4 ขนมถั่วแป๊ป ขนมพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 728 4,041
5 วิถีชีวิต ณ หาดแพรกเมือง 620 4,025
6 เหนียวสองดัง ขนมพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 787 3,079
7 ขนมบ้า ขนมพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 948 2,675
8 ม.วลัยลักษณ์_ดอกราชาวดี 1,632 2,000
9 การทำขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม 2,064 1,964
10 ขนมเต้าทึง ขนมพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 571 1,827