สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์

449      199
 
Creative Commons License
สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สารคดีเอกลักษณ์ไทย ชุด อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อนุสาวรีย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2565). สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์, 4 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103319
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2565). "สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103319. (4 มกราคม 2565)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์". 4 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103319.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,412)

รีวิว : สารคดีเอกลักษณ์ไทย อนุสาวรีย์ในประเทศไทย ตอน การสร้างอนุสาวรีย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว