สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress

519      640
 
Creative Commons License
สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Presentation, คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอ, หนังสือ, OpenOffice.org Impress, สไลด์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress, 20 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103652
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). "สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103652. (20 สิงหาคม 2561)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress". 20 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103652.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress

ไม่พบข้อมูลการรีวิว