การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

767      15,546
 
Creative Commons License
การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กรณีศึกษา, การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, กรณีศึกษา
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์, 16 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20174
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). "การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20174. (16 เมษายน 2559)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. "การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์". 16 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20174.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว