รัตนราชินีศรีประเทศ

1,411      13,926
 
Creative Commons License
รัตนราชินีศรีประเทศ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
 
ชื่อเรื่อง : รัตนราชินีศรีประเทศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา, พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม, พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา, พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ, พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์, พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ, พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2559). รัตนราชินีศรีประเทศ, 1 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27987
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2559). "รัตนราชินีศรีประเทศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27987. (1 กรกฎาคม 2559)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. "รัตนราชินีศรีประเทศ". 1 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27987.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รัตนราชินีศรีประเทศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว