ไส้เดือน (การ์ตูน)

5,339      5,056
 
Creative Commons License
ไส้เดือน (การ์ตูน) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไส้เดือน (การ์ตูน)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รูปไส้เดือน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไส้เดือน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ณัฐชนนท์ พุ่มนิคม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ณัฐชนนท์ พุ่มนิคม. (2560). ไส้เดือน (การ์ตูน), 3 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58763
ณัฐชนนท์ พุ่มนิคม. (2560). "ไส้เดือน (การ์ตูน)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58763. (3 พฤษภาคม 2560)
ณัฐชนนท์ พุ่มนิคม. "ไส้เดือน (การ์ตูน)". 3 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58763.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,020)
จำนวนผู้เข้าชม (2,486)

รีวิว : ไส้เดือน (การ์ตูน)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว