บุญเกียรติ เจตจำนงนุช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  36,867
  4,451

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำอธิบาย :  คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ
คำสำคัญ :   คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ, Digital Media, สื่อดิจิทัล, Code of Conduct, Standard, มาตรฐานการจัดการสื่อดิจิทัล, แนวปฏิบัติ, Guideline
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
585
ผู้เข้าชม
117,732
ดาวน์โหลด
74,737
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 36,867
คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ฉบับปรับปรุง 9,457
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,797
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 1,747
ภาพถ่ายริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 1,397

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc 2 พฤษภาคม 2565
คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 2 พฤษภาคม 2565
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0 2 พฤษภาคม 2565
พญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช 5 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 Template PowerPoint ขนาด 16:9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 498 581
12 Template PowerPoint ขนาด 4:3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 875 814
13 การตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับ windows 10 308 700
14 การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley กับ MicroSoft Office Word 2,797 1,131
15 การประยุกต์ใช้บริการ Google ในการทำงาน 422 445
16 การสร้างบทเรียนในระบบ MOOC เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับย่อ) 215 78
17 การสืบพันธุ์ของพืช โรงเรียน......... 175 46
18 การสืบพันธุ์ของพืช โรงเรียน......... 209 64
19 การสืบพันธุ์ของพืช โรงเรียน......... 240 50
20 การเปิดไฟล์ EPub สำหรับ ios 500 388