แพ ตาละลักษณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,972
  1,351

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า
คำอธิบาย :  ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า ภาพพิมพ์ลายเส้นจากหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445)
คำสำคัญ :   พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์, ภาพพิมพ์ลายเส้น, ภาพพิมพ์, หนังสือพุทธจริยา, ร.ศ.120, พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, พิธีกรรมทางศาสนา, ตักบาตร, พระสงฆ์, การตักบาตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องสมุดต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, พระยาปริยัติธรรมธาดา, แพ ตาละลักษณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
6
ผู้เข้าชม
6,363
ดาวน์โหลด
4,450
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า 2,972
พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์ 1,552
คำนำหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445) 1,243
แห่นาคไปเข้าโบสถ์ 819
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 708

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แห่นาคไปเข้าโบสถ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559
พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 3 กุมภาพันธ์ 2559
ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า 3 กุมภาพันธ์ 2559
คำนำหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445) 3 กุมภาพันธ์ 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล