ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  42,543
  533

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ท่ากวางเหลียวหลัง
คำอธิบาย :  ท่าลูกไม้มวยไทย มีทั้งหมด 15 ท่า
คำสำคัญ :   มวยไทย, มวยโบราณ, กีฬามวยไทย, มวยไทยโบราณ, มวย, ศิลปะการป้องกันตัว, กีฬา, ลูกไม้มวยไทย, ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ชัยณรงค์ สิริพรปรีดา
เจ้าของผลงานร่วม :   ฉมาบดี อารีสนั่น, นภัทร ทองอุปการ, สันติ สวนศรี, มงคล ซังขาว, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
344
ผู้เข้าชม
115,426
ดาวน์โหลด
74,962
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ท่ากวางเหลียวหลัง 42,543
มวยไทยโบราณ 3,463
ท่าสาวน้อยประแป้ง 1,935
VDO มวยไทยโบราณ ตอน การไหว้ครู ในส่วนของ การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย 1,366
VDO มวยไทยโบราณ ตอน ลูกไม้มวยไทย 1,068

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ท่าฝานลูกบวบ 22 มีนาคม 2562
ท่าฝานลูกบวบ 22 มีนาคม 2562
ท่าฝานลูกบวบ 22 มีนาคม 2562
ท่าฝานลูกบวบ 22 มีนาคม 2562
ท่าเถรกวาดลาน 22 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล