สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,439
  307

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Hilight งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
คำอธิบาย :  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ\วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองมองธานี สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เรียกโดยย่อว่า สกก. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ คือ Bureau of Studet Activity Developmet เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ตั้งเว็บไซต์อยู่ที่ http://sportact.obec.go.th โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
คำสำคัญ :   ศิลป, หัตถกรรม, นักเรียน, สกก, สพฐ, กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ปวช., ปทส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล