สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20,751
  3,226

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ปริศนาคำทายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   SCORM, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, วรรณคดี, วรรณกรรม, ปริศนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.3
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานทั้งหมด
228
ผู้เข้าชม
106,937
ดาวน์โหลด
58,689
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย 20,751
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 7,907
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง โครงสร้างของสัตว์และสิ่งแวดล้อม 6,102
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง สำนวน คำพังเพย และสุภาษิตไทย 4,398
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 4,201

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ดินสอของน้องเพลง 132 112
2 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติไทย 137 108
3 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง อากาศในรอบวัน 147 114
4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง เราอยู่ไหน 149 107
5 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด เรื่อง กรุงเทพฯ น้ำท่วม 151 180
6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง สุวัณณสามชาดก 152 120
7 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ 152 105
8 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง สัญลักษณ์ประเทศไทย 152 106
9 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินของฉัน 153 106
10 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเวดล้อม 154 115