ไม่มี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  13,908
  977

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง)
คำอธิบาย :  สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง)
คำสำคัญ :   รากที่สอง, จำนวนจริง, เลขยกกำลัง, จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, พื้นฐานคณิตศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ม.2
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
3,033
ผู้เข้าชม
370,431
ดาวน์โหลด
743,897
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 13,908
โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11,891
วัฏจักรชีวิตของข้าว 7,766
การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด 5,089
Clipart เด็กผู้หญิง 3,863

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สแตมป์ที่ระลึก 6 กุมภาพันธ์ 2560
โปสการ์ด 6 กุมภาพันธ์ 2560
บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
พญาครุฑ 2 พฤศจิกายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 13,908 977
2 โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11,891 1,681
3 วัฏจักรชีวิตของข้าว 7,766 1,405
4 การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด 5,089 595
5 Clipart เด็กผู้หญิง 3,863 60,687
6 สรุป แบบฝึกหัด 2.2 ข ข้อ 16 (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว) 3,154 445
7 กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์ 3,154 843
8 Clipart เด็กขี่ช้างจับตั๊กแตน 2,892 63,691
9 ทรานซิสเตอร์ควบคุมออดไฟฟ้าทำงานได้อย่างไร 2,873 255
10 การทดลองการอุ้มน้ำของดิน 2,824 675