ประสาร เอมวัฒนะ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  48,435
  1,292

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)
คำอธิบาย :  การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือนบลูเวิร์ม (Blue Worm) หรือไส้เดือนสีน้ำเงินหรือไส้เดือนอินเดีย\จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เมือกที่เขาขับออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกแก้ว
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, บลูเวิร์ม, Blue Worm
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1,006
ผู้เข้าชม
319,355
ดาวน์โหลด
312,909
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm) 48,435
แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) 10,389
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 2,929
ชั้นวางกะละมังไส้เดือน 2,486
การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง 2,228

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ การผ่าเหง้าคืออะไร ? 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ภาพรวมการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,369 2,215
2 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 1 การเพาะเมล็ด 712 424
3 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 2,929 1,125
4 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 3 การตอนกิ่ง 1,025 523
5 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 4 การติดตา 1,032 870
6 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 5 การเสียบยอด 959 630
7 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 6 การทาบกิ่ง 844 388
8 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 7 การปักชำ 469 286
9 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า 1,049 658
10 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,608 1,641