สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  46,991
  820

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี
คำอธิบาย :  ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์แทนปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก การค้นพบธรรมจักรหลายชิ้นในรัฐทวารวดีแถบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณเมืองโบราณนครปฐมแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวทวารวดี
คำสำคัญ :   ใบความรู้, โบราณวัตถุ, พุทธศาสนา, ความเชื่อ, ทวารวดี, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ธรรมจักร, รูปเคารพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
1,053
ผู้เข้าชม
619,599
ดาวน์โหลด
908,039
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 46,991
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 22,065
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,541
ความเชื่อโบราณ : ปักตะไคร้ไล่ฝน ไม่ได้จำกัดไว้ให้สาวพรหมจรรย์เท่านั้น! 9,867
ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน? 9,628

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จีนใช้ ไทยยืม 25 มิถุนายน 2565
ปัญญากรีก-โรมัน 25 มิถุนายน 2565
ส้มตำมาจากไหน? 25 มิถุนายน 2565
VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม 25 พฤษภาคม 2565
นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง 24 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
21 นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างภาพการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายที่ออกแบบและตัดเย็บจากผ้าไหมของไทย 95 55
22 นิทรรศการไฉไลไปไหน : ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ 95 43
23 นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่จากไหม 95 46
24 Infographic การจัดการขยะเพื่อโลก 96 44
25 นิทรรศการเรียงความประเทศไทย : ภาพบรรยากาศห้องกำเนิดสยามประเทศในนิทรรศการ 96 41
26 นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล 96 44
27 นิทรรศการหลงรัก : ช่อฟ้า 96 75
28 นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศทางเข้านิทรรศการ 96 47
29 นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม : ตัวอย่างภาพการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายที่ออกแบบและตัดเย็บจากผ้าไหมของไทย 96 41
30 นิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมติ: ภาพบรรยากาศ เขาวงกตแห่งเพศ 96 57