สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20,784
  3,229

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ปริศนาคำทายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   SCORM, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, วรรณคดี, วรรณกรรม, ปริศนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.3
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ผลงานทั้งหมด
228
ผู้เข้าชม
107,094
ดาวน์โหลด
58,729
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง ปริศนาคำทาย 20,784
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง การอ่านโวหารในวรรณคดี เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 7,914
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง โครงสร้างของสัตว์และสิ่งแวดล้อม 6,145
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง สำนวน คำพังเพย และสุภาษิตไทย 4,405
สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง แผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ 4,207

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
ป้ายจราจร 30 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
Clipart ต้นไม้ 29 กรกฎาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 1,242 434
12 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช 1,200 360
13 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศ 1,195 388
14 Clipart ต้นไม้ 1,147 3,752
15 ป้ายจราจร 1,130 1,863
16 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง วัฎจักรชีวิตของพืชดอก 1,119 423
17 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน 1,023 265
18 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง ของเล่น ของใช้ในบ้านน้องนิด 1,018 524
19 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่อง ประโยชน์และอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 870 325
20 ป้ายจราจร 845 1,650