มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  18,438
  10,914

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ศาสตร์ของพระราชา
คำอธิบาย :  แผนผังความคิด เรื่อง ศาสตร์ของพระราชา ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่ความคิด (Mid Map) ด้วยโปรแกรม Ope Source : XMid" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำสำคัญ :   Mind Map, แผนผังความคิด, XMind, พระอัจฉริยภาพ, พระราชกรณียกิจ, โครงการพระราชดำริ, รัชกาลที่ 9, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พรรณี พงศ์เชี่ยวบุญ
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
239
ผู้เข้าชม
218,007
ดาวน์โหลด
207,165
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ศาสตร์ของพระราชา 18,438
10 พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 7,955
พระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.9 7,437
เศรษฐกิจพอเพียง 6,442
ซิ่นไหมคำราชสำนักเชียงตุง (5) 6,404

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้ากระหม่อม ถวายปริญญา วิชาวัฒนธรรมการดนตรี (๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖) ม้วนที่ ๒๕๗ 11 เมษายน 2565
รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง รูปแบบองค์กร โครงสร้าง และการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 30 มีนาคม 2565
คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย 14 มีนาคม 2562
วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา 5 มิถุนายน 2561
วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ (ภายใน) 5 มิถุนายน 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง รูปแบบองค์กร โครงสร้าง และการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 107 40
2 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้ากระหม่อม ถวายปริญญา วิชาวัฒนธรรมการดนตรี (๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖) ม้วนที่ ๒๕๗ 156 51
3 สตรอเบอรี่สด 268 324
4 พระพุทธรูป 290 249
5 กุุหลาบ 293 462
6 กษัตริย์นักประดิษฐ์-กังหันชัยพัฒนา 297 230
7 หน้าต่างไม้แสดงข้อมูล 297 230
8 พระศรีศาสดา 298 419
9 พระพุทธรูป 301 242
10 ตั๊กแตน 302 426