วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,950
  3,821

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ขอนแก่นโมเดล
คำอธิบาย :  เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ 1. กว่าจะมาเป็นขอนแก่นโมเดล 2. อะไร คือ ขอนแก่นโมเดล 3. เมือง เรื่องของทุกคน 4. สภาเมืองและกระบวนการสานเสวนา: บทเรียนและประสบการณ์บุกเบิกอันทรงคุณค่าจากขอนแก่นโมเดล 5. บริษัทจำกัดของเทศบาล ที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเมือง 6. รถราง สร้างเมือง 7. เมืองอัจฉริยะขอนแก่นโมเดล 8. อะไรทำให้ขอนแก่นโมเดลประสบความสำเร็จ
คำสำคัญ :   ขอนแก่นโมเดล, ขอนแก่น, การพัฒนาเมือง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของผลงานร่วม :   ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, สุริยานนท์ พลสิม, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
58
ผู้เข้าชม
49,609
ดาวน์โหลด
21,122
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขอนแก่นโมเดล 9,950
Local governments in a global context 8,513
Public management and the blue economy 3,352
การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่ 3,195
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยภายใต้วิกฤต COVID-19 2,016

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2563
อนาคตกำหนดได้ด้วยตัวเรา โดย นายปรีชา หงอกสิมมา วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น 18 มิถุนายน 2563
เตรียมจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พร้อมดูงานระบบสมาร์ทฟาร์ม กระตุ้นการสร้าง Smart Farmers 18 มิถุนายน 2563
เต้ยลาบัณฑิต COLA KKU 18 มิถุนายน 2563
เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส 18 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ขอนแก่นโมเดล 9,950 3,821
2 Local governments in a global context 8,513 1,616
3 Public management and the blue economy 3,352 328
4 การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่ 3,195 820
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยภายใต้วิกฤต COVID-19 2,016 219
6 เกษตรหลัง Covid วิกฤติหรือโอกาส 1,968 371
7 โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: วนพรรณ ออร์กานิคฟาร์ม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1,911 355
8 โลกยุคหลัง COVID-19 อาหารสำหรับอนาคต (Food for Future) 1,425 265
9 โครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ: สัมภาษณ์ คุณกัลยาณี สมท้าว ปลัด อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (โค้ช) 1,312 327
10 COVID-19 เปลี่ยนคน Blockchain เปลี่ยนโลก โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 1,253 264