ประสาร เอมวัฒนะ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  48,437
  1,292

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)
คำอธิบาย :  การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือนบลูเวิร์ม (Blue Worm) หรือไส้เดือนสีน้ำเงินหรือไส้เดือนอินเดีย\จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เมือกที่เขาขับออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกแก้ว
คำสำคัญ :   ไส้เดือน, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, บลูเวิร์ม, Blue Worm
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1,006
ผู้เข้าชม
319,362
ดาวน์โหลด
312,909
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm) 48,437
แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) 10,389
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 2,929
ชั้นวางกะละมังไส้เดือน 2,486
การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง 2,229

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ การผ่าเหง้าคืออะไร ? 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ภาพรวมการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ 1,430 809
12 แผนที่ความคิด (Mind map) ผลที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน : ตัวไส้เดือน (นำไปเป็นโปรตีนทางเลือก) 1,377 2,184
13 Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,369 2,215
14 แผนที่ความคิด (Mind map) การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ 1,296 804
15 เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก 1,291 724
16 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน ยูเรียชีวภาพ 1,212 1,396
17 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก 1,188 441
18 แผนที่ความคิด (Mind map) การเพาะเมล็ด ในส่วนของ ขั้นตอนการเพาะแบบปกติ 1,187 1,035
19 เที่ยวชมสวนมะเดื่อฝรั่ง 1,139 466
20 Infographic การทำปุ๋ยชีวภาพ ตอน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1,114 812