ธมลพรรณ ปานะวงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  44,539
  5,507

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า
คำอธิบาย :  การฟ้อนนกกิงกะหร่า เป็นการแสดงของชาสไทใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ ผู้แสดงแต่งกายเลียนแบบนกยูง กรดกรายร่ายรำแสดงท่ารื่นเรองสุขใจ ถ้าเป็นชายแต่งกายเป็นนกตัวผู้ "กิ่งนะหร่า" (กินนร) ถ้าเป็นหญิงแต่งกายเป็นนกตัวเมีย "กิ่งนะหรี่" (กินนรี) ส่วนใหญ่นิยมฟ้อนในช่วงงานวันออกพรรษา เนื่องจากชาวไทใหญ่ มีความเชื่อว่า นกกิงกะหร่าเป็นสัตว์ที่มาร่วมถวายการฟ้อนรำแด่พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสด็จกลับจากการโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
คำสำคัญ :   ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, การฟ้อนนกกิงกะหร่า
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2,445
ผู้เข้าชม
649,754
ดาวน์โหลด
487,430
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การฟ้อนนกกิงกะหร่า 44,539
โอ่งมังกร / กระถางลายมังกรนูน 23,456
ศาสตราวุธไทย 17,487
ไมยราพ 11,888
มโหรีเครื่องสี่สมัยอยุธยา 6,409

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โล่ห์ 7 สิงหาคม 2561
หอกซัด หรือ หอกสั้น 7 สิงหาคม 2561
ดั้ง หรือ เขน 7 สิงหาคม 2561
ดาบ 7 สิงหาคม 2561
หอกใบมะขาม 7 สิงหาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 วงกลองปู่เจ่ 4,240 882
12 โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 3,243 1,015
13 อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมพรหมเทพ 2,954 455
14 โอ่งลายมังกร 2,746 2,738
15 พระวิหารสมเด็จองค์ปฐม 2,677 475
16 ระบำศรีชัยสิงห์ 2,616 567
17 ศาลาไทย เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2,613 778
18 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2,237 3,936
19 หอกซัด หรือ หอกสั้น 2,231 958
20 ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี 2,200 779