สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  43,772
  770

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี
คำอธิบาย :  ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์แทนปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก การค้นพบธรรมจักรหลายชิ้นในรัฐทวารวดีแถบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณเมืองโบราณนครปฐมแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวทวารวดี
คำสำคัญ :   ใบความรู้, โบราณวัตถุ, พุทธศาสนา, ความเชื่อ, ทวารวดี, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ธรรมจักร, รูปเคารพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
1,050
ผู้เข้าชม
577,615
ดาวน์โหลด
855,805
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 43,772
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 19,393
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,005
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 8,672
Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 8,313

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม 25 พฤษภาคม 2565
นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง 24 พฤษภาคม 2565
นิทานเสียง "พญาคันคาก" 24 พฤษภาคม 2565
เราเวียนเทียนกันทำไม? 24 พฤษภาคม 2565
ทำไมต้องมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ? 24 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 43,772 770
2 Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 19,393 11,489
3 นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,005 8,038
4 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 8,672 12,783
5 Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 8,313 294,928
6 Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ 7,831 16,604
7 ความเชื่อโบราณในสังคมไทยเกี่ยวกับตุ๊กแก 7,302 356
8 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ 7,289 9,617
9 สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ 7,275 10,684
10 ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 6,832 2,541