สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  46,742
  813

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี
คำอธิบาย :  ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์แทนปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก การค้นพบธรรมจักรหลายชิ้นในรัฐทวารวดีแถบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณเมืองโบราณนครปฐมแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวทวารวดี
คำสำคัญ :   ใบความรู้, โบราณวัตถุ, พุทธศาสนา, ความเชื่อ, ทวารวดี, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ธรรมจักร, รูปเคารพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
1,053
ผู้เข้าชม
617,624
ดาวน์โหลด
905,954
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 46,742
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 21,875
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,500
ความเชื่อโบราณ : ปักตะไคร้ไล่ฝน ไม่ได้จำกัดไว้ให้สาวพรหมจรรย์เท่านั้น! 9,596
ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน? 9,488

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จีนใช้ ไทยยืม 25 มิถุนายน 2565
ปัญญากรีก-โรมัน 25 มิถุนายน 2565
ส้มตำมาจากไหน? 25 มิถุนายน 2565
VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม 25 พฤษภาคม 2565
นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง 24 พฤษภาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ 7,605 9,789
12 Clip art ชุดเครื่องแต่งกายกะเหรี่ยงโปว์ ชุดลีซู 3,541 9,492
13 Clip art ภาพวาดการทำฝนเทียม 3,214 9,294
14 Clip art ภาพวาดภาชนะเครื่องปั้นดินเผารูปไหทรงสูง 2,643 8,824
15 นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,500 8,075
16 Clip art ภาพวาดภาชนะเครื่องปั้นดินเผารูปไหเขียนสี สมัยบ้านเชียง 3,192 7,536
17 Clip art การ์ตูนคนไทยผู้ชายหลากหลายวัย 2,733 7,105
18 Clip art ภาพวาดเรือนแพ 1,611 7,068
19 Clip art ภาพวาดภาชนะเครื่องปั้นดินเผา รูปคนโท 1,404 5,794
20 Clip art ภาพวาดการแห่นางแมวขอฝน 3,014 5,775